سایپا بزرگ‌ترین خودروساز کشور در نه ماهه سال جاری شد

ایلنا - ۱۱ بهمن ۱۳۹۰

سایپا در ۹ ماهه سال جاری با تولید حدود ۶۳۰ هزار دستگاه انواع خودروی سبک و سنگین و اختصاص ۵۱ درصد سهم بازار همچون سال‌های گذشته عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور را به خود اختصاص داده است.
ایلنا: گروه خودروسازی سایپا با تولید بیش از ۷۵ هزار دستگاه انواع خودروی سبک و سنگین و کسب ۵۲ درصد از سهم بازار کشور در ماه گذشته سال جاری به تنهایی درصدر خودروسازان داخلی قرار گرفت. سایپا در ۹ ماهه سال جاری با تولید حدود ۶۳۰ هزار دستگاه انواع خودروی سبک و سنگین و اختصاص ۵۱ درصد سهم بازار همچون سال‌های گذشته عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور را به خود اختصاص داده است. به گزارش ایلنا، گروه خودروسازی سایپا در میان خودروسازان داخلی دارای بیشترین میزان تولید انواع خودروهای سواری، نیمه سنگین و سنگین بوده و جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است. همچنین سایپا در ۹ ماهه سال جاری با تولید حدود ۶۳۰ هزار دستگاه انواع خودروی سبک و سنگین و اختصاص ۵۱ درصد سهم بازار همچون سال‌های گذشته عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور را به خود اختصاص داده است.

"سایپا در ۹ ماهه سال جاری با تولید حدود ۶۳۰ هزار دستگاه انواع خودروی سبک و سنگین و اختصاص ۵۱ درصد سهم بازار همچون سال‌های گذشته عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور را به خود اختصاص داده است"گروه خودروسازی سایپا توانسته ضمن حرکت در مسیر برنامه‌های خود در تمامی حوزه‌ها، رضایت خاطر مشتریان را فراهم کرده و در زمینه تحویل به موقع خودرو و خدمات پس از فروش روند رو به رشدی از خود نشان داده و اهداف خود را محقق کند. افزایش حضور در بازارهای صادراتی با ایجاد خطوط جدید تولید و هدف گذاری برای گشایش بازارهای جدید از مهم‌ترین اقدامات گروه خودروسازی سایپا در سال جاری بوده است. پایان پیام

منابع خبر