ظریف: غرب باید یک تصمیم حساس و تاریخی بگیرد؛ توافق یا تحمیل

ظریف: غرب باید تصمیم بگیرد
خدمت
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۲ تیر ۱۳۹۴

تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی ویدئویی با بیان اینکه ۱+۵ باید یک تصمیم حساس و تاریخی از میان «توافق یا تحمیل» انتخاب کنند، تصریح کرد: دستیابی به توافق نیازمند شجاعت برای مصالحه، خودباوری برای انعطاف، پختگی برای تصمیمات منطقی، خردمندی برای کنار گذاشتن توهمات و جسارت برای عبور از عادت های کهنه است.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۲ تیر ۱۳۹۴