سنت والای قدرشناسی از بزرگان و پیشگامان علمی

سنت والای قدرشناسی از بزرگان و پیشگامان علمی
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۲۱ دی ۱۴۰۰

به عنوان کسی که در این مدت به عنوان مشاور زلزله شناسی حضرتعالی فعالیت کردم، ضمن عرض تشکر و عرض خسته نباشید به ایشان، مایلم به بعضی از موارد برجسته  و قابل ذکر که از دید اینجانب در دوره مسئولیت شما در آن مرکز اشاره کنم:

- جذب نیروهای متخصص و نسل جوان به عنوان اعضای هیئت علمی مرکز، این نسل عملا نیروهای تازه و متخصصان با کیفیتی هستند که بیشترشان  در زمینه های مختلف در جامعه علمی ایران به تدریج خود و آن مرکز را روز به روز پویاتر  نشان می دهند. تغییر نسل به سمت نیروهای تازه در دوره شما به خوبی صورت گرفت.

- توسعه مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی با سایت بندرعباس، دفتر منطقه ای شمال شرق، دفتر منطقه‌ای استان اصفهان، دفتر منطقه‌ای شمال غرب، دفتر منطقه ای جنوب شرق. ، و توسعه بخش های تحقیقاتیحمل و نقل" و  اقتصاد و مالی"

- توسعه شبکه شتابنگاری آن مرکز به عنوان شبکه ملی شتابنگاری ایران، جذب بودجه با مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۳  و شروع به نوسازی سامانه ها و زیرساختهای این شبکه ملی از سال ۱۳۹۴ ، برقراری همکاری های بین المللی و عضویت شبکه در پایگاه های داده های بین المللی شبکه های شتابنگاری اروپایی و ...

- بزرگداشت و برگزاری بزرگان و استادان: برگزاری مراسم تقدیر زنده یاد استاد علی اکبر معین فر به مناسبت چهلمین سالروز تاسیس شبکه شتابنگاری در سال ۱۳۹۴،  یادمان چهلمین روز درگذشت استاد معین فر در سال ۱۳۹۶ ، ساخت و  نصب نیم تنه  استاد معین فر درمحل شبکه شتابنگاری مرکز در سال 1397  ، و  نامگذاری سالن تازه تاسیس مرکز به نام دکتر خسرو پاکدامن  بنیانگذار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در مرکز در سال ۱۳۹۵

- راه اندازی شــبکه آزمایشــگاههای ملی، در زمینه قیرهــای بر مبنای درجه بندی عملکــرد

- پیاده سازی سیستم مدیریت روسازی شبکه شریانی راههای کشور، تهیه دســتورالعمل فنی حفاظهای بتنی 

- رویکــرد افزایش عمر مفید و نظارت عالیه بر اجرای روســازیهای بتنــی در فرودگاهها و جادههای کشــور، توســعه و ارتقــاء ایمنی ســاختمانها ، تدوین آیین کار ممیزی انرژی در ساختمان ها و..

- ساماندهی  کمیته تدوین استاندارد ۲۸۰۰  ( ویرایش پنجم آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله) در  هماهنگی دفتر مدیریت تدوین ضوابط و استانداردهای مرکز از آبان ۱۳۹۸ ، که این ویرایش در حال حاضر تقریبا نهایی شده است .

- ساماندهی و تقویت انتشارات و مرکز اسناد مرکز

انشاالله خدمات و زحمات او در عرصه علمی و فنی ،  با تداوم این برنامه ها در مدیریت جدید آن مرکز به تدریج به ثمر خواهد نشست. امید است  تا با قدردانی از زحماتش، نسل کنونی و آینده مرکز پیگیر فعالیت های نیک در دوره او باشند و سنت والای قدرشناسی از بزرگان و پیشگامان علمی که در این دوره به خوبی در آن مرکز پی ریزی و پیگیری شد، همچنان در آن مرکز و سایر مراکز علمی کشور تداوم یافته و گسترش یابد.
برای ایشان آرزوی سلامت و طول عمر با عزت و نیک فرجامی ، و تداوم خدمات علمی و دانشگاهی در کشور عزیزمان دارم.

* استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله و مهندسی زلزله

.

منابع خبر

اخبار مرتبط