کاروان کمکهای روسیه وارد لوهانسک در اوکراین شد

روسیه 'کاروان امداد' را به خاک اوکراین وارد کرد
بی بی سی فارسی
یورو نیوز - ۳۱ مرداد ۱۳۹۳

به گفته جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین، کامیونهای حامل کمکهای بشردوستانه روسیه وارد مقصد خود یعنی شهر لوهانسک شدند. به گفته مقامهای اوکراین،…

منابع خبر