واکنش سازمان عفو بین‌الملل به اعدام ریحانه جباری

ايران گزارش حقوق بشری دبيرکل سازمان ملل درباره ايران را بی‌اعتبار خواند
گویا
خبرنامه ملی ایرانیان - ۳ آبان ۱۳۹۳

سازمان عفو بین‌الملل امروز اعدام ریحانه جباری را یک ننگ خونین برکارنامه حقوق‌بشرحکومت ایران و یک توهین بزرگ به عدالت دانست و آن را محکوم کرد. معاون عفو بین‌الملل گفت: خبر مرگ ریحانه مایوس‌کننده و به‌شدت دردناک است. وی افزود: یک بار دیگر حکومت ایران به‌رغم نگرانی‌های جدی بر سرغیرمنصفانه بودن این محاکمه، براجرای حکم…

منابع خبر
واکنش سازمان عفو بین‌الملل به اعدام ریحانه جباری خبرنامه ملی ایرانیان - ۳ آبان ۱۳۹۳