امید به پایان سختی های اقتصادی ایران در پی تفاهم هسته ای

جشن در برخی از شهرهای ایران برای تفاهم هسته ای
اخبار روز
بی بی سی فارسی - ۱۵ فروردین ۱۳۹۴

تحریمهای بین المللی مربوط به برنامه هسته ای ایران بعد از اجرای مفاد توافق نهایی لغو یا معلق می شود. اما تحریمهایی که ایران را به دلایل حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر و برنامه موشکی هدف قرار داده همچنان پابرجا می ماند

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۵ فروردین ۱۳۹۴