جنگ داخلی و سوریه شدن، پیشبینی نظام نیست تهدید نظام است

جنگ داخلی و سوریه شدن، پیشبینی نظام نیست تهدید نظام است
مرد روز
مرد روز - ۱۵ آبان ۱۴۰۱

به نظر من هر کس اندکی هوش و همینطور صداقت داشته باشد اعتراف می کند که جنگ داخلی و سوریه و تجزیه شدن و … «پیشبینی» نظام نیست بلکه «تهدید» شان است.

همه ما فهمیدیم رویکرد جمهوری اسلامی به ایران، رویکردی ابزاری است. متاسفانه آنها قویا معتقدند «دیگی که برای ما نجوشد، بهتر که سر سگ در آن بجوشد» یک مساله پنهانی نیست. حتی حقیرترین جیره خواران نظام مقدّس هم به آن معترف هستند.

با تمام این اوصاف، احدی از این هشدار دهندگان که ملت را از جنگ داخلی می ترسانند احساس نمی کنند شاید بهتر باشد به جای نهیب به ملت کارد به استخوان رسیده، به خودشان بنگرند که نیم قرن در حال چپاول و زورگویی هستند.ای نظام قدسی، اگر براستی برایت این سرزمین مهم است و فکر می کنی پافشاری ملت برای رها شدن از تو ممکن است به ایران آسیب بزند، پس استعفای دستجمعی بدهید تا انتقال قدرت سیاسی به مردم، مسالمت آمیز صورت بگیرد.

اما متاسفانه همچنان زبان شان برای ملت ایران دراز است که با اعتراضات سراسری شما ممکن است سوریه شویم!

#مهسا_امینی

#اعتراضات_سراسری×

#زن_زندگی_آزادی

منابع خبر

اخبار مرتبط

رادیو زمانه - ۱۰ مهر ۱۴۰۱
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
خبرگزاری میزان - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
خبرگزاری میزان - ۴ خرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۸ مرداد ۱۳۹۹