خشونت اوباش رژیم مبارک علیه مردم مصر با هدایت محور آمریکایی- صهیونیستی

خشونت اوباش رژیم مبارک علیه مردم مصر با هدایت محور آمریکایی- صهیونیستی
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۴ بهمن ۱۳۸۹

"حسین امیرعبداللهیان" در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تحولات اخیر در مصر گفت : در تحولات اخیر در منطقه و به ویژه مصر ما شاهد مؤلفه های متعدد هستیم که شامل ۱. این تحولات ابتدا به بحرانهای سیاسی و اجتماعی در درون کشور باز می گردد که طی سالیان دراز سرکوب شده است.۲. یکی دیگر از این تحولات به بحرانهای اقتصادی و شکاف های فراوانی باز می گردد که بین اغنیا و فقرا به وجود آمده است.۳. مداخله نیروهای خارجی به ویژه محور آمریکایی- صهیونیستی یکی دیگر از مؤلفه های این بحران است.   دکتر امیر عبداللهیان افزود : به این مؤلفه ها باید بیداری اسلامی و خیزش مردمی را در منطقه اضافه کنیم که از ظرفیت انقلاب اسلامی در ایران و در سالهای اخیر از مقاومت ۳۲ روزه در لبنان و ۲۲ روزه در نوار غزه بهره مند شده اند.

""حسین امیرعبداللهیان" در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تحولات اخیر در مصر گفت : در تحولات اخیر در منطقه و به ویژه مصر ما شاهد مؤلفه های متعدد هستیم که شامل 1"این دیپلمات ایرانی در ادامه گفت: آنچه که ما امروز در مصر شاهد آن هستیم مطالبات عدالتخواهانه مردم فرهیخته این کشور است که در برابر دوربینهای رسانه های منطقه و جهان به نمایش گذاشته می شود. متاسفانه ما روز گذشته شاهد به آشوب کشیده شدن این حرکت آرام و مسالمت آمیز بودیم. تعدادی عناصر مسلح و آشوب طلب با حمایت برنامه "محور آمریکایی صهیونیستی" اقدامات خشونت آمیزی را در قاهره و برخی از شهرهای مصر مرتکب شدند و این اقدامات خشونت آمیز قویاً  از سوی آزادیخواهان جهان و بسیاری از شخصیتهای نخبه کشورها محکوم شده است. وی در ادامه با اشاره به موضع جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات مصر نیز افزود: در واقع ما از نزدیک تحولات مصر را دنبال می کنیم و انتظار داریم تا مطالبات مردم در روند دموکراتیک بدون مداخله نیروهای خارجی و بدون دخالت محور صهیونیستی و آمریکایی مورد توجه قرار گیرد. مدیر کل خلیج فارس و خاورمیانه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه افزود: متاسفانه شاهد آن هستیم که برخی از طرفهای  خارجی به شیوه های مختلف قصد مداخله در امور داخلی مصر را دارند و ریشه های بسیاری از این مداخله ها به لابی صهیونیستها در محافل مختلف باز می گردد.

امیر عبداللهیان درپایان خاطر نشان کرد: با تاکید بر عصر بیداری اسلامی و با توجه به واقعیتهای صحنه در کشور مصر انتظار می رود که شاهد پاسخ شایسته به مطالبات مردم و پس از آن استقرار ثبات و آرامش در این کشور مهم و بازگشت مصر به جایگاه طبیعی خود در منطقه باشیم

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز