اعتراض اتحادیۀ اروپا به دستگیری ها و بستن دفاتر

اعتراض اتحادیه اروپا به ادامه بازداشت ها و بسته شدن دفاتر
خبرنامه امیرکبیر
میزان پرس - ۱۹ شهریور ۱۳۸۸

سوئد، ریاست دوره ای اتحادیۀ اروپا، در روز چهارشنبه از بسته شدن دفاتر و نیز ادامۀ بازداشت شخصیت های وابسته به جناح اصلاح طلب از سوی پلیس و قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از استکهلم، سوئد به ویژه از بسته شدن دفتر مهدی کروبی - نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری- و بسته شدن دفاتر دیگری در روز های اخیر به وسیلۀ قوۀ قضائیه و نیز دستگیری شماری ار همکاران مهدی کروبی و بالاخره یکی از همکاران میرحسین موسوی، دیگر نامزد این انتخابات نگران است. در بیانیه ای که در این ارتباط از سوی سوئد منتشر شد می خوانیم این اقدامات می تواند مبین تلاشی هماهنگ برای سرکوب مخالفت مسالمت آمیز مردم و جلوگیری از انتشار اطلاعات و اخبار در مورد وضعیت بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری باشد. سوئد، درمقام ریاست دوره ای اتحادیۀ اروپا در این بیانیه از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تمامی کسانی را که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و در جریان اعتراض مردم به نتایج انتخابات دستگیرکرده است آزاد کند.علی رضا بهشتی- از نزدیکان میر حسین موسوی- و مرتضی الویری- از همکاران مهدی کروبی- و سردبیر و دو روزنامه نگار روزنامۀ توقیف شدۀ اعتماد ملی ازجمله بازداشت شدگان روزهای اخیرند. دفتر انجمن دفاع از حقوق زندانیان، انجمن تأسیس شده به وسیلۀ عماد الدین باقی، روزنامه نگار، نویسنده و فعال حقوق بشر نیز مهر وموم شده است.

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز

موج آزادی - ۱۹ شهریور ۱۳۸۸