محمد خاتمی: مردم از حقوق خود کوتاه نخواهند آمد

محد خاتمی: اگر کسی از حقوق مردم کوتاه بیاید مردم کوتاه نخواهند آمد
رادیو فردا
رادیو فردا - ۲۱ خرداد ۱۳۹۰

محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، خواستار پایان حصر خانگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان، و همسرانشان؛ زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، و همچنین آزادی تمام زندانیان سیاسی شد. به گزارش وبسایت باران، آقای خاتمی این اقدام را موجب لطافت فضا و گامی بلند برای گذر از وضعیت امنیتی به فضای سالم سیاسی دانست که به گفته او،  هم نظام و هم حکومت و هم مردم از آن بهره خواهند برد. وی ضمن تاکید بر لزوم پدید آمدن فضای آزاد سیاسی در پناه قانون، گفت: دعوت به صلح و آشتی به معنی دست برداشتن از خواست های ملت و آرمان هایی که سعادت مردم در گرو آن است، نیست. رئیس جمهوری سابق ایران گفت: مگر می شود از حقوق مردم کوتاه آمد و اگر هم کسی کوتاه بیاید، خود مردم کوتاه نخواهند آمد.  .

منابع خبر