حکم جلب برای مدیران سراهای محله

جهان نیوز - ۲۵ اسفند ۱۳۹۴

نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: در دوره قبل یکی از مدیران شهرداری تخلفی در سراهای محلات انجام داده و برخی را استخدام کرده است، متاسفانه سه حکم جلب برای دبیران محلات صادر شده چراکه برخی از کارمندان سراهای محلات به اداره کار شکایت کرده‌اند.

منابع خبر