«محاکمه ۳۲ نفر به اتهام جاسوسی برای ایران در عربستان سعودی»

محاکمه ۳۲ نفر در ریاض به اتهام جاسوسی برای ایران
گویا
رادیو کوچه - ۳ اسفند ۱۳۹۴

رسانه های عربستان سعودی گزارش داده‌اند که محاکمه ۸ نفر از ۳۲ نفری که سه سال پیش به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شده بودند از روز یک‌شنبه در دادگاه جنایی ویژه در ریاض آغاز […]

منابع خبر