روسیه خواستار رفع تنش در مرز سوریه و ترکیه

خبرگزاری میزان - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

روسیه به تهاجم ترکیه به شمال سوریه واکنش نشان داد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری میزان - ۱۷ مهر ۱۳۹۸