حضور استاندار کرمانشاه در صعود جمعی به ارتفاعات بازی دراز

حضور استاندار کرمانشاه در صعود جمعی به ارتفاعات بازی دراز
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱دریافت ۸ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۲۵ آذر ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۸ خرداد ۱۳۹۹

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱