حمله به سوشا مکانی با صفحه جعلی به نام کریم باقری

پست جنجالی کریم باقری به سوشا مکانی!
خدمت
الف - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

یکی از صفحات جعلی در اینستاگرام، انتقادات تندی از سوشا مکانی کرده است.به گزارش خبرآنلاین؛ یکی از صفحات جعلی اینستاگرام که با نام کریم باقری فعالیت می کند، انتقادات تندی از سوشا مکانی انجام داده و از این بازیکن خواسته که از پرسپولیس برود. البته این صفحه ذکر کرده که صفحه هواداران کریم باقری است اما از آنجا که تعداد دنبال کننده های این صفحه حدود ۱۷۰ هزار نفر است، خیلی ها فکر کرده اند که این صفحه متعلق به خود کریم باقری است.این در حالی است که کریم باقری خودش در اینستاگرام صفحه رسمی دارد و اگر قصد داشته باشد متنی را منتشر کند، از طریق صفحه رسمی خود که تعداد دنبال کننده هایش بیش از ۲۰۰ هزار نفر است این کار را انجام می دهد. ضمن اینکه متنی که منتشر شده، به ادبیات کریم باقری که از چهره های محجوب فوتبال ایران است حتی نزدیک هم نیست و کریم فوتبالیست بسیار مودب تری است.

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۱۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

آفتاب - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵