هاشمی: ما باعث می‌شویم مردم ماهواره نگاه کنند

جهان نیوز - ۱۹ شهریور ۱۳۹۸

ما باعث می‌شویم مردم ماهواره تماشا کنند، متاسفانه حتی بچه‌هایی که به هیات می‌آیند هم شب‌ها تلویزیون خودمان را نگاه نمی‌کنند

منابع خبر