نتایج سطح‌بندی مراکز آموزش علمی کاربردی در سال ۱۴۰۰ اعلام شد

نتایج سطح‌بندی مراکز آموزش علمی کاربردی در سال ۱۴۰۰ اعلام شد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۴ تیر ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، در نشست مجازی محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، محسن محمدزاده معاون نظارت و سنجش و سایر اعضای هیئت‌رئیسه، رؤسای واحدهای استانی و رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی منتخب ۱۴۰۰، از مراکز برتر در ارزیابی و سطح بندی سال جاری تقدیر شد.

با توجه به ارزیابی اخیر که برای چهارمین سال متوالی انجام شده است، ۴۸۷ مرکز مشمول، بر اساس زمان آغاز فعالیت و تعداد دانشجو شناسایی و ارزیابی شدند. از این تعداد بیش از ۹۵ درصد مراکز در فرآیند ارزیابی مشارکت فعال داشته و نسبت به تکمیل فرم‌های خود اظهاری اقدام کردند.

در فرآیند این ارزیابی مراکز بر اساس مدلی مشتمل بر ۸ عامل، ۵۸ ملاک و ۱۹۰ نشانگر ارزیابی و با احتساب امتیازات کسب شده، تعیین سطح و در یکی از سطوح چهارگانه قرار گرفتند. سپس با توجه به سیر تحولی عملکرد سال جاری در قیاس با ارزیابی گذشته بسته به میزان تغییر نمره در یکی از حالت‌های پیشرفت، مانا و پسرفت قرار گرفتند و متناسب با عملکرد از تدابیر نظارتی در قالب بسته‌های تشویقی، حمایتی، ترغیبی، هدایتی، تذکری، هشداری، ارشادی، اخطاری و بازدارنده برخوردار شدند که نتایج تفضیلی در سامانه سطح‌بندی به نشانی crs.uast.ac.ir با دسترسی اختصاصی در اختیار رؤسای واحدهای استانی و مراکز قرار گرفته است.

بنا بر نتایج ۲۲۰ مرکز در سطح دو، ۲۴۱ مرکز در سطح سه و ۲۶ مرکز در سطح چهار قرار گرفتند. سطوح تعیین شده مبین وضعیت جاری هر یک از مراکز آموزشی بوده و نتایج حسب سطح عملکرد و میزان تحقق توصیه‌های اصلاحی؛ در ارزیابی‌های بعدی متغیر است.

با هدف افزایش سهم نتایج ارزیابی در تصمیمات حوزه‌های مختلف دانشگاه، ۲۳ مرکز مشمول تدابیر تشویقی و حمایتی و ۷۶ مرکز مشمول تدابیر ترغیبی؛ ۱۳۵ مرکز مشمول تدابیر هدایتی، ۱۹۷ مرکز مشمول تدابیر ارشادی و ۵۶ مرکز نیز مشمول تدابیر هشداری، اخطاری و بازدارنده شورای نظارت و ارزیابی قرار گرفتند.

منابع خبر

اخبار مرتبط

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۱۰ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز