جان کری وارد کوبا شد

خبرگزاری فارس - ۲۳ مرداد ۱۳۹۴

وزیر خارجه آمریکا برای بازگشایی سفارت کشورش در کوبا، وارد هاوانا شد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز