سریع ترین سرویس مدرسه تاریخ /عکس

سریع ترین سرویس مدرسه تاریخ /عکس
فردا
فردا - ۶ آذر ۱۳۹۳

باشگاه خبرنگاران: دیر رسیدن به مدرسه  تاخیر خوردن همیشه یک کابوس برای دانش آموزان بوده است. بسیاری هستند که برای به موقع رسیدن به مدرسه از سرویس استفاده می کنند. امروز سراغ عجیب ترین سرویس مدرسه رفته ایم.

چندی پیش یک سرویس مدرسه جالب مورد آزمایش قرار گرفت که هیچگاه دیر به مدرسه نخواهد رسید و دانش آموزان دیگر تاخیر نخواهند داشت. این سرویس مدرسه از یک موتور جت برای حرکت استفاده می کند و به راحتی به سرعت ۵۹۰ کیلومتر بر ساعت می رسد.منابع خبر