سخنگویی مسئول فیزیوتراپی کمیته ملی پارالمپیک شد

خبرگزاری میزان - ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

یحیی سخنگویی به عنوان مسئول فیزیوتراپی کمیته ملی پارالمپیک منصوب شد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز