پیرمرد ۱۰۸ ساله مازندرانی صاحب فرزند یازدهم شد!

پیرمرد ۱۰۸ساله مازنی صاحب فرزند یازدهم
فردا
عصر ایران - ۲۹ تیر ۱۳۹۲

پیرمرد ۱۰۸ ساله مازندرانی صاحب فرزند یازدهم شد.

به گزارش فارس، نورالله رهبر مرد مازندرانی ۱۰۸ ساله است که برای یازدهمین بار صاحب فرزند شد.

نورالله رهبر اهل یکی از روستاهای قائمشهر است که به گفته خودش هنوز در سلامت کامل است و به کار کشاورزی مشغول است.

وی تصریح کرد: هنوز نیازی به پزشک نداشته است و در سلامت کامل به زندگی‌اش ادامه می‌دهد

منابع خبر