تکذیب درگیری در مرز ایران و آذربایجان

الف - ۲۴ اسفند ۱۳۹۴

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور با بیان درگیری در مرز جمهوری آذربایجان با برخی اتباع خودشان و کشورهای دیگر بوده است، گفت: هیچ درگیری در مرز جمهوری آذربایجان با ایران وجود نداشته است.به گزارش فارس، مجید آقابابایی مدیرکل امور مرزی وزارت کشور ، خبر منتشر شده برخی رسانه‌های خارجی درباره درگیری در مرز جمهوری آذربایجان با ایران را تکذیب کرد و گفت: هیچ درگیری در مرز ایران وجود نداشته و هیچ درگیری بین مرزبانان یا اتباع ایرانی وجود نداشته است.وی با اشاره به اظهارات مقامات آذربایجانی تصریح کرد: درگیری که در رسانه‌ها مطرح شده با مرز ایران فاصله داشته و بین مرزبانان جمهوری آذربایجان با برخی اتباع خودشان و کشورهای دیگر بوده است که از دلایل درگیری آنان اطلاع دقیقی در دست نداریم.مدیرکل امور مرزی وزارت کشور با بیان اینکه هیچ کدام از اتباع ایرانی در این درگیری نبودند، خاطرنشان کرد: از سمت مرزهای جمهوری اسلامی ایران نیز به این کشور نرفته اند.برخی رسانه‌های خارجی اعلام کردند در یک درگیری در مرز جمهوری آذربایجان و ایران پنج نفر کشته شدند.

منابع خبر