تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل متحد

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با تصویب قطعنامه‌ای حکومت ایران را به خاطر سرکوب تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات به شدت محکوم کرد. این قطعنامه همچنین از نقض فزاینده‌ی حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی کرده است.
صدای آلمان
میزان نیوز - ۳۰ آبان ۱۳۸۸

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن ایران شدیدا بخاطر نقض حقوق مردم محکوم شده است. تصویب این قطعنامه در کمیته سوم با ۷۴ رای مثبت در قبال ۲۸ رای مخالف ، راه تصویب آن را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه دسامبر باز کرد. ارون رودز؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در باره اهمیت تائید نقض حقوق بشر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت "این رای گیری سرنوشت ساز به این معناست که در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران مشغول انجام مذاکرات در باره برنامه پیشرفت انرژی هسته ای است، نبایدهدف منحرف کردن جامعه بین المللی از همراه شدن با مردم ایران در مبارزاتشان برای حقوق بشر تحقق پیدا کند و این رای نشان می دهد که این هدف متحقق نشده و به این ترتیب جامعه بین الملل از جمهوری اسلامی ایران می خواهد که تعهدات خودش را رعایت کند."ارون رودزتاکید کرد که "گستردگی آرای حمایت از قطعنامه نشان می‌دهد که نگرانی در باره حقوق بشر در ایران، منشاء سیاسی یا غربی ندارد و بیشتر یک نگرانی بین المللی در باره رعایت اصول همگانی حقوق بشر است."پیش نویس قطعنامه، طیف وسیعی از نقض حقوق بشر را در بر می گیرد؛ شکنجه، کاربرد شدید اعدام و اعدام نوجوانان بزهکار، سنگسار، سرکوب مدافعان حقوق زنان، تبعیض علیه اقلیت ها و محرومیت مردم ایران از حقوق اولیه مدنی و سیاسی.در پیش نویس این قطعنامه از دولت ایران خواسته شده است تا "سابقه عدم همکاری خود را با مراجع بین المللی حقوق بشر جبران کند"، "جمهوری اسلامی ایران از اینکه در چهار سال گذشته، هیچیک از درخواست های مراجع ویژه سازمان ملل متحد را برای بازدید از ایران تامین نکرده و به نامه های بسیار زیاد این مراجع ویژه پاسخ نداده"، و "از صاحبان وظایف ویژه که در موضوعات خاص مسئولیت دارند، دعوت کند تا با توجه به خشونت های اعمال شده پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه ۱۳۸۸، وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را بطور خاص بررسی کنند."در روز ۲۰ آبان ماه ۱۳۸۸، یک گروه متشکل از ۱۰۹ سازمان حقوق بشر از سراسر جهان از اعضای سازمان ملل متحد خواستند که از این قطعنامه که در آن " مسیر رعایت ارزش ها و معیارهای حقوق بشر - که سازمان ملل متحد بخاطر آن بوجود آمده - به ایران نشان داده شده است"، حمایت کنند

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

عصر ایران - ۳۰ آبان ۱۳۸۸