آموزش و پرورش در ایران دو دهه است رها شده /دولت دیواری کوتاه‌تر از وزارت آموزش و پرورش ندارد/مدارس غیردولتی شرایط تربیتی بسیار بدی دارند

آموزش و پرورش در ایران دو دهه است  رها شده /دولت دیواری کوتاه‌تر از وزارت آموزش و پرورش ندارد/مدارس غیردولتی شرایط تربیتی بسیار بدی دارند
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۱۱ آبان ۱۳۹۹

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمد زنده دلی- مدارس غیر انتفاعی زمانی برای کمک به نظام تعلیم و تربیت کشور راه اندازی شدند مدارسی که قرار بود به معنای واقعی غیر انتفاعی و به دور از نگاه تجاری به آموزش باشند، مسئله‌ای که نه تنها عملی نشد بلکه بعد‌ها در لفظ هم عبارت غیر انتفاعی به غیر دولتی تغییر کرد

منابع خبر

اخبار مرتبط

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز