پیش‌بینی ۱۲ متفکر جهان از اوضاع جهان پساکرونا - Gooya News

پیش‌بینی ۱۲ متفکر جهان از اوضاع جهان پساکرونا - Gooya News
گویا
گویا - ۹ فروردین ۱۳۹۹

رویداد۲۴ - تصویر جهان پسا کرونا یکی از مسائلی است که این روز‌ها دغدغه همه کشور‌های دنیاست و مردم تمام دنیا به این موضوع فکر می‌کنند که پس از گذراندن بحران ویروس کرونا چه خواهد شد؟ گزارش رویداد۲۴ را بخوانید که در آن نظر ۱۲ نویسنده جهان بررسی شده است؛ برخی از آن‌ها دوران آینده را دوران ناسیونالیسم خوانده‌اند و برخی دیگر استدلال کرده‌اند که باید منتظر مرحله جدید کاپیتالیسم در جهان بود.

جهان بعد از ویروس کرونا

شیوع جهانی ویروس کرونا نیز مانند فروپاشی دیوار برلین یا ورشکستگی بانک برادران لمان، تبعاتی در پی خواهد داشت که امروز تنها می‌توانیم بخشی از آن را تصویر سازی و پیش بینی کنیم. آنچه مسلم است این است که ویروس کرونا همانقدر که جان‌ها را میگیرد، بازار‌ها را مختل می‌کند و صلاحیت دولت‌ها را به چالش می‌کشد، به یک تغییر دائمی در قدرت اقتصادی و سیاسی خواهد انجامید که در آینده نزدیک یا دور جلوه‌گر خواهد شد.

تصویر جهان پسا کرونا یکی از مسائلی است که این روزها دغدغه همه کشورهای دنیاست و مردم تمام دنیا به این موضوع فکر می‌کنند که پس از گذراندن بحران ویروس کرونا چه خواهد شد؟

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز