در مدارس سیستان و بلوچستان چه می‌گذرد؟ / نیمی از دانش‌آموزان تا قبل از متوسطه دوم «ترک تحصیل» می‌کنند

در مدارس سیستان و بلوچستان چه می‌گذرد؟ / نیمی از دانش‌آموزان تا قبل از متوسطه دوم «ترک تحصیل» می‌کنند
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ حنانه جانمحمدی * آموزش در سیستان و بلوچستان همیشه مسئله ساز بوده است. یک بار به بهانه خرید خدمت از کیفیت آن می‌زنند و یک بار با ساخت و ساز مدارس غیر انتفاعی و غیر دولتی شکاف اجتماعی را در این استان که شهروندانش غالبا از لحاظ اقتصادی اوضاع مساعدی نداشته و به نان شب محتاج هستند، بیشتر می‌کند. این در حالی است که هر ساله تعدادی از کودکان استان سیستان بلوچستان به دلیل ریزش سقف و دیوار و یا آتش سوزی در مدارس جان خود را از دست می‌دهند.

در کشور‌هایی که به نظام آموزشی به چشم رکنی بزرگ برای توسعه یافتگی نگاه می‌شود، تلاش برای نفوذ آگاهی در میان تمام دانش آموزان دغدغه‌ای بزرگ است، اما متاسفانه نگاه ابزاری و اقتصادی به آموزش و پرورش در ایران باعث بروز سیاست گذاری‌هایی مثل طرح خرید خدمت یا سرباز معلمان شده که نمونه بارز بی توجهی به زیر ساخت‌های آموزشی کشور است و با اعتراضات زیادی از جانب فعالین دانشجویی و معلمان شده است. طبق آمار موجود حدود ۲۰ درصد از کودکان سیستان و بلوچستان دچار سوءتغذیه بوده که این زمینه ساز کم شدن توان تحصیلی در این کودکان است. اما متاسفانه نگاه ابزاری و اقتصادی به آموزش و پرورش در ایران باعث بروز سیاست گذاری‌هایی مثل طرح خرید خدمت یا سرباز معلمان شده که نمونه بارز بی توجهی به زیر ساخت‌های آموزشی کشور است و با اعتراضات زیادی از جانب فعالین دانشجویی و معلمان شده است.

منابع خبر

اخبار مرتبط

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز