اولین موتور بومی دیزلی دریایی بزودی رونمایی می‌شود

اولین موتور بومی دیزلی دریایی بزودی رونمایی می‌شود
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰دریافت ۲۰ MB

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰