گاز خانگی رسما گران شد

گاز خانگی رسما گران شد
خبرنامه ملی ایرانیان
خبرنامه ملی ایرانیان - ۸ آذر ۱۴۰۰

بر اساس مصوبه جدید هیات وزیران در خصوص تعرفه گاز بخش خانگی، جدول ۱۲ پلکانی برای تعرفه گاز تعیین شده است.

طبق مصوبه هیئت وزیران، در تعرفه جدید گاز خانگی ۳ پله اول، تعرفه پارسال راجزئیات تعرفه جدید گاز خانگی می‌پردازند.

اگر مشترکان کمیته امداد و بهزیستی در پله اول باشند، تعرفه گاز آن‌ها رایگان حساب می‌شود.

از پله ۴ تا ۱۲، هر پله ۴۰ درصد به مبلغ گاز بها اضافه می‌شود.

رسانه‌های داخلی نوشتند؛ بنابه اعلام شرکت ملی گاز مبلغ هر مترمکعب گاز در پله اول ۴۸۳ تومان و در پله دوازدهم ۱۹۹۵ تومان است.

برای مشترکان ساکن در اقلیم یک تا ۵۰۰ متر مکعب، در اقلیم ۲ تا ۴۵۰ مترمکعب و در اقلیم ۳ تا ۴۰۰ متر مکعب مصرف، تعرفه گاز بدون تغییر خواهد ماند.

منابع خبر