زندان های قفسی شکل و مخوف در السالوادور + تصاویر

زندانی مخوف در السالوادور (عکس)

عصر ایران
باشگاه خبرنگاران - ۹ شهریور ۱۳۹۲
منابع خبر

مهمترین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

جهان نیوز - ۹ شهریور ۱۳۹۲
جهان نیوز - ۹ شهریور ۱۳۹۲