قیمت خودروهای آلمانی در بازار تهران

قیمت خودروهای آلمانی در بازار تهران
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۴ روز قبل

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، واردات خودرو به ایران در شرایط کنونی ممنوع است و خودروهای آلمانی موجود در بازار متعلق به سال ٢٠١٧ و ٢٠١٨ هستند.

جدول زیر دربردارنده نرخ خودروهای آلمانی در بازار است .

این جدول از اقتصاد آنلاین نقل شده است .

٢٢٣٢٢٣

منابع خبر