زبانه‌های ۵ متری آتش در گرمای ۴۵ درجه ماهشهر

الف - ۱۸ تیر ۱۳۹۵

بندر ماهشهر به عنوان قطب صنعت پتروشیمی کشور و همچنین یکی از گرمترین شهرهای ایران است که همین موضوع به کار اطفای حریق حساسیت ویژه‌ای بخشیده است. آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی سینا در ماهشهر وارد سومین روز خود شده و تمامی امکانات و نیروها برای کنترل آتش در ماهشهر ادامه دارد. بندر ماهشهر به عنوان قطب صنعت پتروشیمی کشور و همچنین یکی از گرمترین شهرهای ایران است که همین موضوع به کار اطفای حریق حساسیت ویژه ای بخشیده است. دمای فعلی هوا در ماهشهر ۵۴ درجه و دمای محل اطفای حریق ۷۵ درجه گزارش شده است.  تماشاتماشا
.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۸ تیر ۱۳۹۵