چهارهزار و۷۷تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان شوشتر خریداری شد

چهارهزار و77تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان شوشتر خریداری شد
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ خرداد ۱۳۹۶

چهارهزار و۷۷تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان شوشتر خریداری شد شوشتر - ایرنا - رییس اداره تعاون روستایی شوشترگفت: چهارهزار و ۷۷ تن دانه روغنی کلزا توسط ۲ مرکز خرید این اداره، از کشاورزان شوشتر خریداری شد.

حسین بهداروندی روز شنبه درگفت وگو با خبرنگارایرنا اظهارکرد:در سال زراعی جاری ۲ هزار و۶۵۰هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان شوشتر به دانه روغنی کلزا اختصاص یافته بود.وی گفت: این مقدار با نرخ هر کیلوگرم۲۷هزارو۸۳۰ ریال از کشاورزان خریداری و مطالبات آنان نیز به طور کامل پرداخت شد.وی افزود: خرید تضمینی دانه روغنی کلزا از شروع کار برداشت این محصول آغاز و تا نیمه نخست خرداد ادامه داشت.رییس اداره تعاون روستایی شوشتر ادامه داد: درسال زراعی گذشته نیز حدود چهارهزار و ۶۰ تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان شوشتر خریداری شد.کلزا از گیاهان دانه روغنی مهم در مناطق معتدله و دارای طیف به نسبت وسیعی از سازگاری اقلیمی است. دانه کلزا دارای ۲۵ تا ۵۵ درصد روغن، ۱۸ تا ۲۴ درصد پروتئین و ۱۲ تا ۲۰ درصد پوست است.۷۱۵۹ / ۶۰۳۷خبرنگار: ایمان صادقی حسنوند ** انتشاردهنده: عبدالحمید راجی

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ خرداد ۱۳۹۶
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ خرداد ۱۳۹۶
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ خرداد ۱۳۹۶
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ خرداد ۱۳۹۶