بازداشت فعالان کارگری ایران در آستانه روز کارگر

صدای آلمان - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴


ابراهیم مددی و داوود رضوی، از فعالین کارگری و اعضای سندیکای شرکت واحد، در آستانه روز جهانی کارگر بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رو سه شنبه هشتم اردیبهشت کمتر از سه روز مانده به روز جهانی کارگر، آقایان ابراهیم مددی و داوود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد در تهران بازداشت شدند.

به گفته یکی از نزدیکان، آنها قصد داشتند به سیاق هر سال به مناسبت روز جهانی کارگر در پایانه های شرکت واحد، بین رانندگان و کارگران گل و شیرینی پخش کنند.

ابراهیم مددی از رهبران و نایب رئیس سندیکای شرکت واحد است که پیش از این به دلیل فعالیت های کارگری بارها بازداشت شده و سه سال نیز زندانی بوده است و داوود رضوی نیز از اعضای هیئت رئیسه سندیکای شرکت واحد است.

به گزارش هرانا، در آستانه روز جهانی کارگر در یازدهم اردیبهشت، موج بازداشت و برخورد با فعالین کارگری در ایران شدت گرفته است.

منابع خبر