منع فروش هواپیما به ایران در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد

مجلس نمایندگان آمریکا منع فروش هواپیما به ایران را تصویب کرد
گویا
رادیو زمانه - ۲۷ آبان ۱۳۹۵

اوباما در آستانه اجرای توافق‌نامه هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌ها اجازه فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را داده بود. مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت جمهوری‌خواهان مانع از این اقدام شد.

منابع خبر