حال نخست وزیر ایتالیا پس از عمل جراحی قلب مساعد است

او بلندپایه ترین تروریست تاریخ ایران بوده. او تنها فردی است که در کشتن دو نخست وزیر نقش داشته. او تنها فردی است که توانسته دو دبیرکل یک حزب مخالفش را پشت سرهم بکشد. در عرصه بین المللی هم او تنها کسی است که در چندین دادگاه بین المللی حکم بازداشت و محکومیتش صادر شده و ۲۰ سال پایان عمر را در حسرت یک سفر اروپا و جهان آزاد گذراند
اخبار روز
یورو نیوز - ۲۲ دی ۱۳۹۵

در برنامه دیشب شصت دقیقه، آقایان مهاجرانی و کرباسچی به بررسی رفسنجانی پرداختند. صحبتهای وقیحانه و طلبکارانه کرباسچی ارزش نقد و پاسخگویی ندارد تنها توصیه میکنم یکبار آن را ببینید تا برایتان معلوم شود این آدم چقدر از جنس رفسنجانی است.

اما در مورد سخنان آقای مهاجرانی که به شخصیت رئیس‌جمهورساز رفسنجانی اشاره کرد و نقش او را در پایان دادن به جنگ ستود و او را شخصیتی ملی تاریخی و بین المللی نامید و مواردی دیگر، توضیحات زیر ضروری است.

١.رفسنجانی نه تنها رئیس جمهور ساز نبود که در آخرین سال رئیس جمهوری خودش بسیار تقلا کرد که دوره ریاست خود را برای سومین بار تمدید کند و از قضا همین آقای مهاجرانی که آن زمان معاون حقوقی و پارلمانی رفسنجانی بود چندین بار این مساله را در مجلس و در محافل سیاسی مطرح کرد که با مخالفت جدی ناطق و خاتمی، دو کاندید مطرح ان زمان مواجه شد و در نهایت ناکام ماند.

٢.در سال ١٣٩٢در شرایطی که ایران به خاطر فعالیتهای هسته‌ای در تحریم به سر می‌برد و مردم خطر جنگ را هم احساس می‌کردند و روحانی رابه عنوان تنها کاندیدایی یافتند که قرار است در این سیاستها تجدید نظر کند و به او رای دادند، رفسنجانی ادعا کرد که او آرای روحانی را از ٣درصد به ٥٠درصد رساند!
یعنی همه مواضع روحانی، عملکرد احمدی‌نژاد، کناره‌گیری عارف، خطر جنگ و فشار تحریم و ... ٣ درصد رای روحانی را تشکیل میداد اما حمایت رفسنجانی ٤٧ درصد را. اگر منظور آقای مهاجرانی از رئیس جمهور سازی این است، پس حقا که ایشان هم در متوهم بودن از جنس رفسنجانی است.

٣.ایشان به نقش رفسنجانی در پایان دادن به جنگ اشاره کرد.

"اگر منظور آقای مهاجرانی از رئیس جمهور سازی این است، پس حقا که ایشان هم در متوهم بودن از جنس رفسنجانی است"تا صحبت از رفسنجانی و جنگ به میان می‌آید، با استناد به همه شواهد و مدارک حتی درون جمهوری اسلامی، بحث نقش منفی رفسنجانی در ادامه دادن جنگ از ١٣٦١ تا ١٣٦٧ برجسته می‌شود نه نقش او در پایان جنگ. این خیلی بی انصافی است و دقیقا همه را مایی میپندارد که حافظه نداریم. من با استناد به خود یادداشتهای رفسنجانی می‌توانم صحت این ادعا را ثابت کنم. به قول مشهور: شاید بتوانید برای مقطعی همه را بفریبید اما مطمئن باشید نمی توانید برای همیشه، همه را بفربید.

٤. ایشان در ذکر مثالی از ذکاوت رفسنجانی به مطرح شدن ایده متروی تهران توسط او اشاره کرد که گویا همه اطرافیانش را با این ایده متحیر کرده بود.

متاسفانه این ادعا دروغ محض است.
نسل جوان بدانند: ایده متروی تهران نخستین بار سال ١٣٤٥ مطرح شد. تا ١٣٥٥ نقشه‌های آن تهیه و دو بار هم در آن بازبینی و تجدید نظر شد. در سال ١٣٥٦ فاز اول مترو توسط یک کمپانی فرانسوی آغاز شد که با کمبود برق در آن سال مواجه شد و موقتا متوقف شد و بعدا هم که خورد به انقلاب و جنگ. قضاوت در این مورد با شما و گوگل و شصت دقیقه بی بی سی.

٥. آقای مهاجرانی تاسیس دانشگاه آزاد را دستاورد رفسنجانی دانست.

"تا صحبت از رفسنجانی و جنگ به میان می‌آید، با استناد به همه شواهد و مدارک حتی درون جمهوری اسلامی، بحث نقش منفی رفسنجانی در ادامه دادن جنگ از ١٣٦١ تا ١٣٦٧ برجسته می‌شود نه نقش او در پایان جنگ"جهت اطلاع نسل جدید عرض می‌کنم سال ١٣٦١ در شرایطی دانشگاه آزاد تاسیس شد که ٣ سال بود توسط همین رفسنجانی و امثال مهاجرانی‌ها، به مدت ٣ سال همه دانشگاههای ایران بسته شده بود، همه استادها و دانشجوهای متعهد به علم و غیرمتعهد به روحانیون‌ اخراج و تسویه و بازداشت شده و شماری هم کشته و اعدام شده بودند. دانشگاه آزاد در واقع بر خون سرکوب دانشگاههای معتبر ایران و به قیمت ٣ سال عقب ماندن و تعطیلی علم در ایران تاسیس شد که البته خود در سه دهه گذشته اینبار با سطح پائین علمی‌اش، به پیکره علمی ایران لطمه زد.

٦. فرصت نیست به یک به یک تحریفهای ایشان پاسخ دهم. همین بس که اگر رفسنجانی شخصیتی تاریخی، ملی و بین المللی است، به نظرم در این عرصه‌ها واقعا رکورددار است: او بلندپایه ترین تروریست تاریخ ایران بوده. او تنها فردی است که در کشتن دو نخست وزیر نقش داشته.

او تنها فردی است که توانسته دو دبیرکل یک حزب مخالفش را پشت سرهم بکشد. در عرصه بین المللی هم او تنها کسی است که در چندین دادگاه بین المللی حکم بازداشت و محکومیتش صادر شده و ٢٠ سال پایان عمر را در حسرت یک سفر اروپا و جهان آزاد گذراند.

شرایط همیشه چنین نخواهد بود. آینده‌ای را میبینم که دهها مستند، دهها فیلم، دهها تز ماستر و دکترا در معرفی جنایات رفسنجانی ساخته و نوشته خواهد شد. آن زمان دوباره دیدن این مصاحبه واقعا ارزش دارد.

چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند.

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر