وزیر دفاع حسنی مبارک در کابینه جدید مصر ابقا شد

طنطاوی به عنوان وزیر دفاع مصر انتخاب شد
خبرگزاری جمهوری اسلامی
یورو نیوز - ۱۲ مرداد ۱۳۹۱

نخست وزیر جدید مصر کابینه خود را معرفی کرد. شش وزیر از دولت حسنی مبارک در این کابینه حضور دارند. شاخص ترین چهره، حسین طنطاوی، رئیس شورای نظامی مصر و…

منابع خبر