روحانی: قلبم با حادثه دیدگان منا است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ مهر ۱۳۹۴

تهران- ایرنا- رییس جمهوری کشورمان درپیام خود درفضای مجازی، با حادثه دیدگان منا احساس همدری کرد.

منابع خبر
روحانی: قلبم با حادثه دیدگان منا است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ مهر ۱۳۹۴