غرامت ۵۰ میلیاردی در صورت اخراج یحیی و کادرش / گابریل پین به کالچو بر می‌گردد؟

غرامت ۵۰ میلیاردی در صورت اخراج یحیی و کادرش / گابریل پین به کالچو بر می‌گردد؟
باشگاه خبرنگاران
باشگاه خبرنگاران - ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی ۲۷ اردیبهشت به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

 

 

 

 

باشگاه خبرنگاران جوان ورزشی فوتبال و فوتسال

منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
آفتاب - ۱۱ تیر ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
فردا - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
فوتبالی‌ترین - ۴ مرداد ۱۳۹۹
فوتبالی‌ترین - ۵ فروردین ۱۳۹۹

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۱۱ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱