رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ازدونالد ترامپ حمایت کرد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۳ خرداد ۱۳۹۵

تهران- ایرنا- 'پل رایان' رئیس مجلس نمایندگان آمریکا حمایت خود را از 'دونالد ترامپ' به عنوان نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا اعلام کرد.

منابع خبر
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ازدونالد ترامپ حمایت کرد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۳ خرداد ۱۳۹۵