مقصران مرگ «آیلان» به ۴ سال زندان محکوم شدند

خبرگزاری فارس - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴

دادگاه ترکیه دو تبعه سوری را به جرم دست داشتن در اقداماتی که به مرگ «آیلان کُردی» پناهجوی چهار ساله سوری در سواحل ترکیه منجر شد، به ۴ سال زندان محکوم کرد

منابع خبر
مقصران مرگ «آیلان» محکوم شدند تابناک - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴
مقصران مرگ «آیلان» به ۴ سال زندان محکوم شدند خبرگزاری فارس - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴
مقصران مرگ «آیلان» محکوم شدند باشگاه خبرنگاران - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴
مقصران مرگ «آیلان» محکوم شدند فرارو - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴