ابداع لاستیک هوشمند اتومبیل برای استفاده در تمام فصول

ابداع لاستیک هوشمند اتومبیل برای استفاده در تمام فصول
کنجکاو
کنجکاو - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

گروهی از محققان دانشگاه لایپزیگ آلمان نخستین لاستیک اتومبیل هوشمند جهان را ابداع کرده اند که می‌تواند با هرگونه تغییری در آب و هوا انطباق یابد.

یگ گروه از محققان آلمانی به ریاست دتلف ریمر از دانشگاه علوم کاربردی در لایپزیگ این هفته در نمایشگاه هانوفر 2012 که به عنوان بزرگترین نمایشگاه صنعتی شمال آلمان برگزار می شود از این لاستیک انطباق پذیر اتومبیل رونمایی کردند.

ریمر اظهار داشت: انتخاب لاستیکها و تایرها امروزه به دلیل قابلیت ترمز گرفتن و مصرف بنزین مورد اهمیت است. راننده اتومبیل باید هرگونه شرایط آب و هوایی را درنظر بگیرد وگرنه نمی تواند در حال رانندگی نوع لاستیک را تغییر داد.

لاستیک انطباق پذیر اتومبیل که برای تمام فصول طراحی شده، دارای حسگرهای الکترونیکی است که می تواند انواع مختلف جاده، خشک یا بارانی بودن و همچنین برفی بودن جاده را تشخیص داده و براساس آن خود را حتی زمانی که اتومبیل درحال حرکت است، تغییر دهد.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، ریمر یادآور شد: استفاده از این لاستیک هوشمند بدین معنا است که اتومبیل شما همواره با بهترین تایر ممکن مجهز شده، صدا و مصرف سوخت آن نیز بهینه سازی شده است.

البته هنوز باید تحقیقات بیشتری روی این لاستیک هوشمند صورت گیرد تا به صورت یک لاستیک اتومبیل هوشمند تکمیل شده و مورد استفاده قرار گیرد.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
خبرگزاری دانشگاه آزاد - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
خبرگزاری دانشگاه آزاد - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
خبرگزاری دانشگاه آزاد - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱