منبع اطلاعات داعش کجا است؟

آفتاب - ۱۰ دی ۱۳۹۳

العالم: این تحقیق نشان می دهد که داعش ۸۰ درصد اطلاعات مربوط به تاسیسات و مراکزی که قصد حمله آنها را دارد از اینترنت به دست می آورد.

روزنامه اینترنتی سبق خاطرنشان کرد، این تحقیق که با عنوان "قدرت پنهان داعش در رسانه های جدید" و زیر نظر تیمی از کارشناسان رسانه های دیجیتالی منتشر شده حاکی است که داعش تیمی از کارشناسان فنی دارد که وظیفه اصلی آنها نفوذ به ایمیل کاربران اینترنتی و استخراج اطلاعات و شناسایی کاربران و دارندگان آنها است تا در حملات تروریستی خود از آنها استفاده کنند.

بر اساس این تحقیق، این شیوه برای ارتباط و تماس و تبادل اطلاعات بین تروریست ها بسیار آسان و راحت است.

این تحقیق حاکی است که رسانه‌ها برای داعش بسیار حائز اهمیت است، به گونه‌ای که بیش از هر گروه تروریستی دیگر به اینترنت و شبکه مجازی توجه نشان می‌دهد.

منابع خبر