حکم بازداشت رهبر اخوان المسلمین صادر شد

یورو نیوز - ۱۹ تیر ۱۳۹۲

دادستانی مصر حکم بازداشت محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین و شماری دیگر از مقامات این جریان سیاسی-مذهیی را صادر کرد.

محمود عزت یکی از چهره های اصلی اخوان المسلمین نیز نامش در این حکم پیگرد قضایی دیده می شود.

از سویی شماری از هواداران جنبش اخوان المسلمین در تداوم اعتراض های خود در برابر مسجد رابعه العدویه در قاهره تحصن کرده اند.

یکی از فعالان این جنبش می گوید: «موضوع مطرح برای من و همه کسانی که اینجا تحصن کرده اند با رهبری اخوان المسلمین به عنوان یک نماد یا سمت بی ارتباط است. این موضوع به آزادی هایی مربوط است که پس از کودتا سیر نزولی را آغاز کرده است.

"دادستانی مصر حکم بازداشت محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین و شماری دیگر از مقامات این جریان سیاسی-مذهیی را صادر کرد"احکام بازداشت فراوانی وجود دارد که تقریبا یک هزار نفر را از اخوان المسلمین و دیگران شامل می شود.»

بسیاری از اعضای اخوان المسلمین در حال حاضر در بازداشت به سر می برند و بیش از صد تن از آنان نیز تحت پیگرد قرار دارند.

محمد مرسی، رئیس جمهوری پشین و مورد حمایت این جریان نیز به گفته سخنگوی وزارت امورخارجه در مکانی امن نگهداری می شود.

اطلاعات بیشتر بازداشت, ارتش مصر, سیاست مصر

Copyright © ۲۰۱۳ euronews

منابع خبر