اسفندیاری در شب سال نو درگذشت

اسفندیاری در شب سال نو درگذشت
آفتاب
آفتاب - ۱ فروردین ۱۳۹۲

احمد اسفندیاری نقاش پیشکسوت پس از گذراندن یک دوره بیماری شب گذشته ۲۹ اسفند ماه دارفانی را وداع گفت.

منابع خبر
اسفندیاری در شب سال نو درگذشت آفتاب - ۱ فروردین ۱۳۹۲
احمد اسفندیاری درگذشت فردا - ۱ فروردین ۱۳۹۲