مبارک قاهره را ترک کرد

مبارک قاهره را ترک کرد
فرهیختگان
فرهیختگان - ۲۲ بهمن ۱۳۸۹

تعداد بازدیدها: ۲۲ فرهیختگان آنلاین: شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش از خروج حسنی مبارک و خانواده اش از قاهره خبر داد. به گزارش مهر، شبکه العربیه اعلام کرد : خبرهایی وجود دارد که نشان می دهد مبارک و خانواده اش به نقطه نامعلومی رفته اند. بر اساس این گزارش، مبارک و خانواده اش با هواپیمای اختصاصی خود قاهره را به سمت نقطه نامعلومی برای استراحت ترک کرده اند. این شبکه همچنین از درگیریهایی در نزدیک کاخ ریاست جمهوری در منطقه العروبه خبر داد

منابع خبر