پلیس امنیت اقتصادی کشور به ۳۲۰ پرونده رسیدگی کرد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱ آبان ۱۳۹۸

اصفهان- ایرنا- فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: پلیس امنیت اقتصادی کشور برغم عمر کوتاهش تاکنون ۳۲۰ پرونده کوچک و بزرگ را تشکیل داده و پیگیری کرده است

منابع خبر