برای مشایی ۳ روز روزه و ۱۴ هزار صلوات نذر کرده‌ام

خدمت - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲


وی افزود: مقام معظم رهبری امسال هوشمندانه اشاره فرمودند که باید یک حماسه جاویدان و ماندگار خلق شود و این ماموریتی است برای مردم .

احمدی نژاد ادامه داد: شرایط کشور و بین المللی به نحوی است حرکت عظیم حماسی مردم همه شرایط را به نفع عدالت و صلح تغیییر دهد و بد خواهان را مایوس کند.

وی افزود: امروز احساس وظیفه کردم و بعد از ۸ سال مزخصی گزفتم تا در مقدمات حماسه بزرگ حضور داشته باشم

رئیس جمهور گفت: برای تحقق نقش آفرینی مشایی در حماسه ۳ روز روزه و ۱۴ هزار صلوات نذر کرده‌ام.

وی بیان کرد: انتخابات ریاست جمهوری مهمترین حادثه سیاسی نظام است که بر اساس اعتقادات و میثاق ملی ما که بر اساس قانون اساسی شکل گرفته، قانون اساسی مهمترین میثاق بین ملت است.

احمدی نژاد ادامه داد: بالاترین نماد تجلی اراده ملت در انتخابات ریاست جمهوری آن است که در انجا همه ملت حضور پیدا کنند.

"وی افزود: مقام معظم رهبری امسال هوشمندانه اشاره فرمودند که باید یک حماسه جاویدان و ماندگار خلق شود و این ماموریتی است برای مردم "

رئیس جمهور گفت: ملت برای انتخاب یک نفر که دارای جایگاه برجسته و اختیاراتی که بتواند کشور را به درستی اداره و رزوهای ملت را بر آورده کند ، حماسه دیگر خلق خواهند کرد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور بالاترین مقام بعد از مقام رهبری است گفت: رئیس جمهور مجری قانون اساسی یعنی به نمایندگی از ملت ماموریت پیدا می‌کند تا قانون اساسی را اجرا کند. رئیس جمهور همچنین ریاست قوه مجریه به غیر از مواردی را که مستقیما در اختیار مقام معظم رهبری است بر عهده دارد. انتخابات ریاست جمهوری حرکت عظیم برای هم افزایی ملت و تمرکز اراده ملی است.

احمدی نژاد گفت: انتخابات تخلیه شدن و آزاد شدن ملت برای اصلاح و استقرار عدالت در این سرزمین و جهان است.وی افزود: خوشبختانه امروز ملت ایران با نشاط، امید و همبستگی در حال حرکتند. انتخابات باید موجب تقویت امید ، همبستگی و پایداری ملت ایران شود و در نقطه مقابل موجب یاس دشمنان شود.

وی خاطرنشان کرد: مشایی را ۲۸ سال است که می شناسم فردی مومن و پاک است و عمیقا برای ارزشهای الهی و اصولی برآمده از اندیشه های امام و رهبری تلاش می کند. نظرات خودم را در فرصت مناسب درباره ایشان خواهم گفت.

رئیس جمهور گفت: ایشان همه قوت این دولت و برادر کوچکتر محمود احمدی نژاد است.

"احمدی نژاد ادامه داد: شرایط کشور و بین المللی به نحوی است حرکت عظیم حماسی مردم همه شرایط را به نفع عدالت و صلح تغیییر دهد و بد خواهان را مایوس کند"

وی تصریح کرد: علاوه بر اینها نقاط برجسته ای دارد . مشایی یعنی احمدی نژاد و احمدی نژاد یعنی مشایی.

رئیس جمهور با درود فرستادن بر همه ملت ایران گفت: همه سلایق باید در انتخابات بیایند و برنامه ها را مطرح کنند و ملت در فضایی صمیمی و دوستانه انتخاب خواهند کرد. انتخابات حق ملت ما است. ملت با این حماسه به مراتب جایگاه خود را در جهان ارتقاء خواهد داد و گرد یأس را بر چهره بدخواهان خواهد پاشید.


منابع خبر