همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه حیکم نظامی قوچان برگزار می‌شود

همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه حیکم نظامی قوچان برگزار می‌شود
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۲۱ فروردین ۱۴۰۰به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی با محدودیت در فعالیت‌های بدنی در زمان شیوع کرونا را برگزار می‌کند.

این همایش در محور‌های حرکات اصلاحی و آسیب‌های ورزشی، یادگیری و رشد حرکتی، بیومکانیک ورزشی، مدیریت ورزشی، روانشناسی ورزشی، رفتار حرکتی، فیزیولوژی ورزشی، کرونا و ورزش، حقوق ورزش و اهمیت ورزش در اسلام برنامه ریزی شده است.

آخرین مهلت برای ارسال مقالات به دبیرخانه این همایش ۳۰ فروردین اعلام شده است. نظر داوران نیز در ۱۰ اردیبهشت منتشر می‌شود. این همایش در ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت برگزار می‌شود.

"به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی با محدودیت در فعالیت‌های بدنی در زمان شیوع کرونا را برگزار می‌کند"

پس از شیوع کرونا، برگزاری کلاس‌های عملی در رشته‌های مختلف با مشکل مواجه شده است. دروس رشته‌های حوزه تربیت بدنی، با توجه به گستردگی دروس عملی در این رشته، مشکلات بیشتری داشته است. این همایش قرار است راهکار‌هایی برای آموزش‌های ورزشی در دوران شیوع کرونا را تشریح کند.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز