جشنواره نان محلی «کرچ لاکو» در شفت برگزار شد

جشنواره نان محلی «کرچ لاکو» در شفت برگزار شد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۸ اسفند ۱۴۰۱دریافت ۲۲ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ شهریور ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
جام جم - ۲۵ تیر ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۳۱ تیر ۱۴۰۱
موضوعات مرتبط: جشنواره محلی لاکو

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبر آنلاین - ۲۸ اسفند ۱۴۰۱