راهپیمایی روز قدس در واشنگتن/تصاویر

تصاویر/راهپیمایی روز قدس

فردا
آفتاب - ۳ مرداد ۱۳۹۳
منابع خبر
تصاویر/راهپیمایی روز قدس فردا - ۳ مرداد ۱۳۹۳